POLITYKA PRYWATNOŚCI OSISWORLD

z dnia 26.05.2021

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://osisworld.eu/;
 2. osób, które kontaktują się z OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 3. osób, które składają zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/;
 4. osób, które śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje;

jest Osuemhe Ugonoh, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OSISWORLD OSUEMHE UGONOH z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Rogalińska, nr 23d, lok. 6, 80-809 Gdańsk, posiadająca numer REGON 380652573, NIP 5833312714. (“OsisWorld”, “Osi Ugonoh”, “my”, “nasze”, “nas”).

 1. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz stronę internetową https://osisworld.eu/;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • składasz zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz.
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://osisworld.eu/:
  • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej https://osisworld.eu/ (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

 1. osoby, które kontaktują się z OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/:
  • zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie treści cyfrowych (“Produktów”), w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami o dostarczanie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 1. osoby, które śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • budowanie pozytywnego wizerunku Osi Ugonoh oraz informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów:

W przypadku:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://osisworld.eu/, przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
 2. osób, które kontaktują się z OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych dostępnych kanałów komunikacji, przetwarzamy: adres email oraz inne dane, które dobrowolnie nam podasz;
 3. osób, które składają zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/, przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, numer NIP.
 4. osób, które śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje, przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick oraz inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://osisworld.eu/:
  • przez okres 5 lat od momentu wizyty na naszej stronie internetowej.
 2. osoby, które kontaktują się z OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 3. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/:
  • dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzamy przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej;
  • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 4. osoby, które śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://osisworld.eu/:
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący OsisWorld w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 2. osoby, które kontaktują się z OsisWorld za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  • operatorzy poczty elektronicznej;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • dostawcy usług i systemów IT, których wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący OsisWorld w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 3. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://osisworld.eu/:
  • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
  • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz OsisWorld;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący OsisWorld w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 4. osoby, które śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  • operatorzy portali społecznościowych;
  • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;
  • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok;
  • doradcy prawni i konsultanci obsługujący OsisWorld w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

Korzystamy z usług podmiotów trzecich (nazwa.pl) oraz wtyczek WordPress: Jetpack, GDPR Cookie Consent by WebToffee, Smash Balloon Instagram Feed.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w ramach ww. usług oraz wtyczek znajdziesz pod poniższymi linkami:

W przypadku dostawców mających siedzibę poza terytorium EOG Twoje dane mogą być przekazywane poza terytorium EOG na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych (art. 46 ust. 2 RODO).

 1. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza OsisWorld ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów OsisWorld (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Osi Ugonoh na portalach Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat i TikTok oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej https://osisworld.eu/ korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć poprzez wtyczkę z ustawieniami cookies  dostępną na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej.